Veritabanı Mühendisliği

Öncelikle “veritabanı nedir?” sorusunun cevabını özetleyelim.

Dijital ortamda, muhtelif verilerin bir araya getirilip saklandığı bir depo olarak sadelikle tanımlayabiliriz. Daha açıklayıcı olmak gerekirse evraklarınızı sakladığınız dolap bile teoride bir veritabanı örneği olabilir.

Bu depolama alanının gerekliliği çeşitli sebeplerle, önem taşıyan bilgilerin istiflenip, ilişkilendirilmesi, kategorilenmesi ve kolaylıkla bu bilgi denizinden gerekli bilgiye ulaşılabilmesi sebeplidir.

Kurumsal yönden bakarsak veritabanı bir firmanın üretim bantında bulunan ürünler, ürünlerin üretimi için gerekli bantı oluşturan makine parkı, bu makinelerin üreticisi firma bilgileri, ürün satış bilgileri, müşteri bilgileri gibi verilerin tutulduğu ve hayati önem taşıyan bu bilgilerin erişime sunulduğu ortamdır.

Veritabanı kurulumu iyi analiz edilmesi gereken bir süreçtir. Bu da veritabanı mühendisliği ile mümkün kılınmaktadır. Bu analiz sürecinde veritabanının yerel bir ağ veya geniş uzak alanda çalışmasından, veritabanı uygulamasının gerekliliklerine, veritabanını barındıracak olan sunucunun teknik detaylarından, veritabanına hükmedecek olan programlama diline kadar bir çok faktör ele alınıp değerlendirilmelidir.

Veritabanı analizinin önemini araştıran bir çalışma sonuçlarında sorunların kaynaklandığı gerekçeler ve oluşum yüzdeleri şu şekildedir.

  • Yetersiz Test Süreci, Yönetim Hataları ve Gereksiz Sunucu Yüklenmeleri %40
    Genellikle veritabanı analiz sürecindeki yaklaşım hatalarından kaynaklanmaktadır.
  • Düzenleme ve İşleme Hataları, Kullanıcı Kökenli Hatalar, Güvenlik Prosedür Hataları, Yedekleme Hataları %40
    Genellikle veritabanı hakkında gerekli eğitim verilmemesinden kaynaklanmaktadır.
  • Donanım Hataları, İşletme Hataları, Ağ Hataları %20
    Genellikle veritabanının çalıştırılacağı sunucunun ve ağ yapısının gerekli analizinin doğru yapılmamasından  kaynaklanmaktadır.

Özellikle web tasarım konusunda içerik yönetim sistemi çalışmaları geliştikçe bu sistemlerin talep ettikleri veritabanı ihtiyacı da gitgide büyümektedir. Özellikle internet mecrasında boy gösteren e-ticaret siteleri, sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere bir çok web tasarım uygulamasının veritabanı ihtiyaçları ve buna paralel olarak güvenlik ihtiyaçları artış göstermektedir.

Bir e-ticaret sitesinin veritabanında müşteri portföyü hakkında cinsiyet, yaş grubu, demografik dağılım, alışveriş talepleri ve alışkanlıkları, tercih ettikleri marka ve ürün bilgileri, tercih ettikleri ödeme şekli gibi bilgilerin yer alması hem site sahibinin müşteri portföyü hakkında daha kolay erişime ve pazarlama imkanına sahip olmasına yol açar, hem de müşterilere talep edebilecekleri ürünü sunma şansını da doğurur. Buna benzer yaklaşımlarla veritabanı analizi ve veritabanı mühendisliği hakkındaki önem daha da detaylı açıklanabilir.


 

Facebook

Twitter

Google Plus