Özel İnternet Projeleri

Teknoloji geliştikçe eskiden vazgeçilmezimiz olan masaüstü uygulamalarının yerini web tabanlı uygulamalar almıştır ve mobil uygulamaların devri de başlamıştır. Bu durumda Antalya Tasarım Grubu web tasarım ve yazılım konusundaki bilgi ve deneyimini “özel internet projeleri” için müşterilerine sunmayı görev edinmiştir.

Özel internet projeleri Intranet (Kurum İçi), Extranet (Kurumlar Arası) ve Portal sistemleri olarak 3 başlıkta toplanabilir.

Intranet Uygulamaları (Kurum İçi Uygulamalar) – B2E

B2E (Business to Employee) kısaltması ile tanımlanan Intranet Uygulamaları genellikle uygulamanın sahibi kurum içinde personelin bilgi paylaşımında bulunması, veri güvenliğinin sağlanması ve otomasyon gereksiniminin karşılanması amaçlı hazırlanmış uygulamalar olmaktadır. Intranet uygulamaları tek lokasyonlu veya birden fazla lokasyonda ikamet eden kurumlar için kullanılabilir. Günümüzde erişim noktaları arasındaki mesafe sorun teşkil etmemektedir.

Extranet Uygulamaları (Kurumlar Arası Uygulamalar) – B2P

B2P (Business to Partners) kısaltması ile tanımlanan Extranet Uygulamaları genellikle uygulamanın sahibi kurum dışından verilen izin dahilinde yetki sahibi kullanıcıların bilgi erişimi imkanına sahip olması amaçlı kullanılmaktadır. Bu kişi veya kuruluşlar çözüm ortakları, tedarikçiler, acentalar ve bayiler olabileceği gibi, bazı özel durumlarda affiliate (ortak satış) sistemleri de bu tür Extranet Uygulamalarına örnek teşkil etmektedir.

Portal Sistemleri

Kurumsal portal çalışmaları genellikle firmanın sektöründeki bilgilerini paylaşım amaçlı kurulan sistemlerdir. Bu sistemde ziyaretçiler ile karşılıklı diyalog sağlanması üst seviyededir, hatta çevrimiçi iletişim imkanı da bulunmaktadır.

 

Facebook

Twitter

Google Plus