atg Hizmet Şartnamesi

Antalya Tasarım Grubu, bu “Hizmet Şartnamesi”‘nın duyurusunu, öncelikle www.antalyatasarim.com adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur. Antalya Tasarım Grubu, “Hizmet Şartnamesi”ndr meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. “Hizmet Şartnamesi” ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Antalya Tasarım Grubu servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu “Genel Hizmet Şartnamesi”nde belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Antalya Tasarım Grubu, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Antalya Tasarım Grubu’nu sorumlu tutamazlar.

Antalya Tasarım Grubu, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Antalya Tasarım Grubu servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

Aşağıdaki aktivitelerin Antalya Tasarım Grubu servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Antalya Tasarım Grubu, bu aktiviteleri gerçekleştiren

kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM GÖNDERİMİ

SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Antalya Tasarım Grubu’na olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Antalya Tasarım Grubu sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

Antalya Tasarım Grubu’ndan SMTP hizmeti alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, Antalya Tasarım Grubu’ndan SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR

Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”, “Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”, “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa” kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR

Antalya Tasarım Grubu servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR

Antalya Tasarım Grubu servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM

Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (“hacking” veya “hacker” olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (“port scan”, “stealth scan” v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER

Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya “pinging”, “flooding”, “mailbombing”, “denial of service” gibi, diğer kullanıcıların, Antalya Tasarım Grubu ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER

Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

DİĞER AKTİVİTELER

Antalya Tasarım Grubu kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.

Yukarıda belirtildiği üzere, Antalya Tasarım Grubu servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

Antalya Tasarım Grubu, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Antalya Tasarım Grubu, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, Antalya Tasarım Grubu, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenliğinden mesul değildir. Aynı sebeple, Antalya Tasarım Grubu, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güven seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve Antalya Tasarım Grubu’nu, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

Kullanıcılar, Antalya Tasarım Grubu ile Server arasında imzalanan İnternet Servis Sağlayıcı Sözleşmesi kapsamında, hizmeti kullanan kullanıcılara bu hizmetin üçüncü şahıslara satışı konusunda getirilen kısıtlamalara aynen tabidirler.

Antalya Tasarım Grubu servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı Antalya Tasarım Grubu’ dan hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, Antalya Tasarım Grubu’ ın alacağı tedbilerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Güvenlik

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;

  • Firewall
  • 128 Bit SSL Sertifikası
  • Özel Şifreleme Uygulaması
  • Intrusion Detection System (Cisco)

Düzeltme / Yenileme

Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.

Tüm Sorularınız İçin bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Facebook

Twitter

Google Plus