Antalya Tasarım Grubu - Web Sitesi Tasarım    ATG - Genel Bilgi Sayfaları Geri Ileri
Siyer-i Enbiyâ
PEYGAMBER, PEYGAMBERLIK
Hz. ÂDEM (a.s)
Hz. iDRiS (a.s)
Hz. NÛH (a.s)
Hz. HÛD (a.s)
Hz. SALiH (a.s)
Hz. iBRÂHiM (a.s)
Hz. LÛT (a.s)
Hz. iSMAiL (a.s)
Hz. iSHÂK (a.s)
Hz. YA'KUB (a.s)
Hz. YÛSUF (a.s)
Hz. EYYÛB (a.s.)
Hz. SUAYB (a.s)
Hz. MÛSA (a.s)
Hz. HARÛN (a.s)
Hz. DAVUD (a.s.)
Hz. SÜLEYMAN (a.s)
Hz. iLYAS (a.s)
Hz. ELYESA' (a.s.)
Hz. ZÜLKiFL (a.s)
Hz. YÛNUS (a.s)
Hz. ZEKERiYYA (a.s)
Hz. YAHYA (a.s)
Hz. iSA (a.s)
Hz. MUHAMMED (s.a.s)
Hz. ÜZEYR (a.s)
LOKMAN (LUKMAN)
ZÜLKARNEYN
¿SORULAR?
Antalya Tasarım Grubu

HZ. ELYESA' (a.s.)

İsrailoğulları'na gönderilen peygamberlerden biri.

Elyesa' (a.s.)'ın ismi Kur'an'da iki defa geçmekte (el-En'âm, 6/86 ve Sid, 38/48). Ahd-i Atık'te de Elîşa' seklinde zikredilmektedir (Ahd-i-Atık, I. Kırallar, XIX, 16, 17, 19). İslâm kaynakları ondan Elyesa' b. Uhtûb ismiyle bahsederler.

Elyesa' (a.s.), küçüklüğünde kötürüm bir vaziyetteydi. O sırada İsrailoğullarının peygamberi olan Hz. İlyâs, bir gün yahudilerin azgınlığından kaçarak dul bir kadın olan Elyesa'ın annesinin evine sığınmış, kendisini koruyan bu kadının kötürüm oğluna yaptığı dua kabul olunarak Elyesa' sıhhatine kavuşmuştu. Bunun üzerine Elyesa', Hz. İlyâs'a iman edip ona tâbı oldu, hizmetinde bulundu, her gittiği yere onunla birlikte gitti.

Hz. İlyâs'tan sonra İsrailoğullarının ıslâhı ile meşgul olan, onlara va'z ve nasihatlerde bulunan Elyesa' (a.s.) Cenâb-ı Hak tarafından peygamberlikle görevlendirildi. Hz. Elyesa', hak dini tebliğ görevini var gücüyle yerine getirmeye çalışmasına rağmen İsrâiloğulları günden güne azıtıyorlardı.

Tevhîd düşüncesini yerleştirdikten sonra ruhunun alınmasını niyâz eden Elyesa' (a.s.)'ın bu duası kabul olundu ve o, yerine halef olarak Zü'l-Kifl (a.s.)'ı bırakarak vefât etti.

Ahmet ÖNKAL

Antalya Tasarım Grubu