Antalya Tasarım Grubu - Web Sitesi Tasarım    ATG - Genel Bilgi Sayfaları Geri Ileri
CGI hakkında ön bilgi
CGI nedir, ne işe yarar?
Kişisel web server kurulumu
Programların çalışabilmesi için gerekli kodlar
Ekrana yazdırma ve ilk program
Perl diline giriþ
Değişkenler
Splice ve split fonksiyonlarý
Formları kullanma
Çevre değişkenleri
Döngüler
Mantıksal sınama
Matematiksel işlemler
Dosya işlemleri
Alt programlar
Bulma ve değiştirme
Web üzerinden mail gönderme
Perl ile dizin işlemleri
Cookie'ler
Modüller, modül kullanımı ve require
Yazılma sonrası işlemleri
Güvenlik
Upload
Lisans konularý
Programların lisansı ve copyrigth haklarý
Linkler
Perl ile ilgili Türkce ve yabancı linkler
Bu döküman hakkında
Bu döküman hakkında
Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii

Split fonksiyonu :

Bir önceki derste dizi değişkenleri görmüştük. Split fonksiyonu içeriğini bildiğimiz dizi ya da tekil değişken içeriğini istediğimiz gibi kullanabilmemize olanak verir. Daha çok dosya ile yapılan işlemlerde kullanılır. Üç argümanı vardır, genelde iki argüman kullanılır.

"dizi yada tekil değişken" = split(/bölme karakteri/, bölünen değişken);

Öncelikle şöyle bir değişkenimiz olsun:

$isimler = "ali veli mustafa ismail hasan";

şimdi bu tekil değişkeni boşluk işaretinden bölelim ve dizi değişkene atayalım :

@isim = split(/ /, $isimler);

print "$isim[0];

Örnek :


#!/usr/bin/perl

# split.cgi

print "Content-type:text/html\n\n";

$dizi = "ali|21|1980|samsun|lise";

($isim, $yas, $dtarihi, $dsehri, $mezuniyet) = split (/\|/, $dizi);


print "<html><body bgcolor=\"#eeeeee\"><br>";
print "<font face=\"verdana\" size=\"2\">";
print "<b>Isim :</b> $isim<br>";
print "<b>Yaş :</b> $yas<br>";
print "<b>Doğum Tarihi :</b> $dtarihi<br>";
print "<b>Doğduğu şehir :</b> $dsehri<br>";
print "<b>Mezuniyet derecesi :</b> $mezuniyet<br>";
print "</body></html>";


Örnekte $dizi tekil değişkeninin içeriğini "|" karakterinden split() fonksiyonu yardımıyla bölüyoruz ve 4 ayrı değişkene atıyoruz. Daha sonra da bu değişkenleri teker teker ekrana yazdırıyoruz.

Splice Fonksiyonu

Splice fonksiyonunu kullanarak bir dizi değişkene eleman ekleme yada dizi değişkendeki belli bir elemanı silme işlemi yapabiliriz. Bu fonksiyonun 4 argümanı vardır: Dizi değişkenin adı, eklenecek (ya da silinecek) elemanın sıra numarası, çıkartılacak eleman sayısı, eklenecek elemanın içeriği. Kullanımı şu şekildedir:

@dizi_degisken = (0, 1, 2, 3);

splice (@dizi_degisken, 4, 0, (4));

print "$dizi_degisken[4]";

Bu örnekte dizi değişkendeki hiç bir üyeyi atmadan listenin 4. sırasına (bu arada perl'ün saymaya sıfırdan başladığını unutmadınız umarım) "4" elemanını ekledik. Eğer isterseniz hiç bir şey eklemeden belli bir üyeyi de silebilirsiniz:

splice (@dizi_degisken, 2, 1, ());

Böylece dizideki "2" elemanı silindi.

Splice fonksiyonu da en çok dosya işlemlerinde veritabanındaki belli bir kaydın düzenlenmesi ya da silinmesi için kullanılır.

Örnek :


#!/usr/bin/perl

# splice.cgi

print "Content-type:text/html\n\n";

@dizi = ("sıfır","bir","iki","üç","dört","beş");

print "<html><body>";
print "Dizinin şu anki elemanları:@dizi<br><br>";

splice(@dizi, 3, 1, (333));

print "Dizinin 3. elemanının değişmiş hali: @dizi<br><br>";

splice(@dizi, 3, 1, ());

print "Dizinin 3. elemanının silinmiş hali: @dizi<br><br>";

print "</body></html>";



Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii