Antalya Tasarım Grubu - Web Sitesi Tasarım    ATG - Genel Bilgi Sayfaları Geri Ileri
CGI hakkında ön bilgi
CGI nedir, ne işe yarar?
Kişisel web server kurulumu
Programların çalışabilmesi için gerekli kodlar
Ekrana yazdırma ve ilk program
Perl diline giriþ
Değişkenler
Splice ve split fonksiyonlarý
Formları kullanma
Çevre değişkenleri
Döngüler
Mantıksal sınama
Matematiksel işlemler
Dosya işlemleri
Alt programlar
Bulma ve değiştirme
Web üzerinden mail gönderme
Perl ile dizin işlemleri
Cookie'ler
Modüller, modül kullanımı ve require
Yazılma sonrası işlemleri
Güvenlik
Upload
Lisans konularý
Programların lisansı ve copyrigth haklarý
Linkler
Perl ile ilgili Türkce ve yabancı linkler
Bu döküman hakkında
Bu döküman hakkında
Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii

Perl'de değişkenler :

Herhangi bir programlama dili öğrenmeye çalıştığınızda ilk öğrenmeniz gereken kavram "değişken" kavramıdır. Değişkenlerin Perl dilinde de önemi büyüktür. En basitinden ziyaretci form vasıtasıyla veritabanına yazı yazdırırken bu veriler önce ayrı ayrı değişkenlere atanır daha sonra veritabanına girdisi sağlanır. Perl dilinde 3 tür değişken vardır. Değişkenlerin başlangıcında perl'ün değişkeni algılayacağı işaret vardır. Eğer değişken tekil değişken ise dollar ($), dizi değişken ise at (@), ilişkili dizi değişken ise yüzde (%) işareti değişken atanırken değişken isminden önce yazılır. Değişken isimleri rakam ya da harf olabilir ama işaretlerden sadece alt çizgi (_) kullanılabilir.

Tekil (Scalar) değişkenler :

Tekil değişkenler içeriğinde belli bir yazı, rakam ya da işaret ($#"%&...) tutarlar. Perl bir kodun tekil değişken olduğunu başındaki Dollar ($) işaretinden anlar ve bu işaretin içeriğini bilgisayarın belleğine, daha sonra kullanılmak üzere alır. Tekil değişken adları rakam ya da harf olabilir fakat alt çizgi(_) dışında bir işaretle isimlendirilemezler. Tekil değişken adları büyük ya da küçük harfle kullanılabilir fakat Perl büyük harf ile küçük harfi ayrı ayrı algılar yani perl için "Degisken" kelimesi ile "degisken" kelimesi aynı değildir. Değişken değeri rakam ise ya da başka bir değişken ise tırnak işareti (") kullanmaya gerek yoktur ama eğer değeri harf ise ya da içeriğinde harfler varsa değer verilirken tırnak işareti kullanılması gerekir.

Örnek :

#!/usr/bin/perl

# degisken1.cgi


print "Content-type:text/html\n\n";

$isim = "Hakan";
$site = "http://www.antalyatasarim.com ";

print "Merhaba, benim adım $isim, şu anda $site adresindesiniz.";Sadece $isim ve $site değişkenlerinin içerikleriyle oynayarak alttaki yazıyı değiştirebilirsiniz. Hata yapmamak için değişken adlarını küçük harfle, daha sonra hatırlayabileceğiniz basitlikte vermenizde fayda vardır.

Ayrıca tekil değişkenin içeriği rakam ise tırnak işareti olmadan da değişkene değer atayabilirsiniz.


Dizi (array) değişkenler;

Dizi değişkenleri bir küme gibi görebilirsiniz. Tekil değişkenlerden farklı olarak içinde belli sayıda elemanlar vardır ve bu elemanlarla işlem yapabilirsiniz. (silebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, yeni eleman ekleyebilirsiniz.) Dizi değişkenler at (@) işareti ile başlarlar. Isimlendirme kuralları tekil değişken ile aynıdır. Harf, rakam ya da alt çizgi (_) ile isimlendirilmelidirler. Büyük küçük harf ayrımı söz konusudur.

Dizi değişkenler elemanlardan oluşur dedik. Bu elemanları dizi içerisindeki sıralamasına göre tekil değişken olarak kullanabilirsiniz. şu an belki anlamsız olarak görülebilir ama ileride veri dosyaları üzerinde çalışırken dizi değişkenleri çok kullanacaksınız. Perl saymaya c dilleri gibi 0'dan başlar ve mesela @dizi isimli bir dizi değişkenimiz varsa $dizi[0] şeklinde dizinin ilk elemanını, $dizi[3] şeklinde dizinin 4 numaralı elemanını kullanabilirsiniz.

Örnek:

#!/usr/bin/perl

# degisken2.cgi

print "Content-type:text/html\n\n";

@dizi = ('hakan','hakand@mail.koc.net','www.webdersleri.com','cgi/Perl');

$isim = $dizi[0];
$mail = $dizi[1];
$site = $dizi[2];
$ilgi = $dizi[3];

print "<html><body>";
print "Isim : $isim <br>";
print "Mail : $mail <br>";
print "Site: $site <br>";
print "Ilgi alanları : $ilgi <br>";
print "</body></html>";


Örneğimizde bir dizi değişkenin nasıl atanacağını, içeriğinin nasıl ekrana yazdırılacağını gördünüz. Döngüler konusunda da dizi değişkenlerin döngü ile nasıl kolayca ekrana yazdırılabileceğini göreceğiz. şimdilik dizi değişkenler hakkında bu kadar bilgi yeterli.

Ilişkili dizi (hash) değişkenler :

Ilişkili dizi değişkenin dizi değişkenden farkı birbiriyle ilişkili elemanlardan oluşuyor olmasıdır. Ilişkili dizi değişkenlerde iki unsur vardır: anahtar (key) ve değer (value). Bir ilişkili dizin aynı adda iki anahtara sahip olamaz ama aynı adda birden fazla değer bulunabilir.

%iliskili_dizi = ("anahtar1" => ‘deger1’
          "anahtar2" => ‘deger2’
		  ...
		  ...
          );

Ilişkili dizinlerin kullanım alanı dardır o yüzden sonraki derslerde daha çok dizi değişkenkleri (array) kullanacağız. şimdilik ilişkili diziler hakkında kadar bilgi yeterli. p