Antalya Tasarım Grubu - Web Sitesi Tasarım    ATG - Genel Bilgi Sayfaları Geri Ileri
CGI hakkında ön bilgi
CGI nedir, ne işe yarar?
Kişisel web server kurulumu
Programların çalışabilmesi için gerekli kodlar
Ekrana yazdırma ve ilk program
Perl diline giriþ
Değişkenler
Splice ve split fonksiyonlarý
Formları kullanma
Çevre değişkenleri
Döngüler
Mantıksal sınama
Matematiksel işlemler
Dosya işlemleri
Alt programlar
Bulma ve değiştirme
Web üzerinden mail gönderme
Perl ile dizin işlemleri
Cookie'ler
Modüller, modül kullanımı ve require
Yazılma sonrası işlemleri
Güvenlik
Upload
Lisans konularý
Programların lisansı ve copyrigth haklarý
Linkler
Perl ile ilgili Türkce ve yabancı linkler
Bu döküman hakkında
Bu döküman hakkında
Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii

Alt programlar :

Programlarınızı yazarken dosya içerisinde tanımlanmış alt programları devreye sokarak program kodlarınızın daha anlaşılır, basit ve pratik olmasını sağlayabilirsiniz. Alt programlar and (&) işareti ile sembolize edilir ve sub isim {......} şeklinde tanımlanır. Ayrıca tanımlanmış bir alt programı başka bir dosyadan ileride göreceğimiz "require "dosya"; şeklinde de çağırabilirsiniz.

Örnek :

#!/usr/bin/perl

# altprogram.cgi

print "Content-type:text/html\n\n";

print "<b>Alt program :</b><br>";

&altprogram;

print "bu yazı alt program isminden sonra yazıldığı için alt programın içerisindeki yazılardan 
sonra ekrana bastırılacaktır";

exit;

sub altprogram {

print "Bu yazı alt program içerisinde yazılmaktadır.<br>";

print "Perl yorumlayıcısı \& işareti ile başlayan bir satır görünce dosya içerisinde
o isme ait tanımlanmış bir alt program arar, o programın içerisindeki kodları uygular, 
daha sonra \& ile başlayan satırdan sonra altındaki satırları uygulamaya başlar.<br><br>";

}
Alt programları kullanarak uzun ve karışık kodları daha basit ve anlaşılabilir hale getirebilirsiniz.
p